Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAWADIZAJN.PL

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez

GN Consulting

ul.Elekcyjna 19 lok.65

01-128 Warszawa

NIP 772-104-06-48

w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.wawadizajn.pl zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

Sklep internetowy wawadizajn.pl sprzedaje meble i artykuły wyposażenia wnętrz.

Pojęcia użyte w Regulaminie:

• Sprzedawca/Usługodawca- GN Consulting Grzegorz Nowak ul.Elekcyjna 19 lok.65,01-128 Warszawa

• Klient - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży.

• Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

• Towar-prezentowany w Sklepie internetowym produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

• Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy (Firma kurierska lub transportowa) Towaru określonego w zamówieniu.

• Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór informacji, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach. Login jest istniejącym adresem poczty elektronicznej klienta.

• Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA  Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PROWADZONE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY.

• Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

• Usługa elektroniczna prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.

• Usługa elektroniczna złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest nieodpłatna.

• Usługa elektroniczna prowadzenia newslettera jest nieodpłatna.

• Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym może być wypowiedziana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy.


• Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

• Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę tylko do Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

• Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji.

• Wszelkie prawa do sklepu internetowego z wyjątkiem zdjęć i logotypów producentów i dostawców są własnością Sprzedawcy.

• Warunki techniczne niezbędne do współpracy z system Usługodawcy: -komputer,laptop -dostęp do internetu -przeglądarka internetowa:Mozilla,Internet Explorer,Chrome,Opera uruchomiony javascript i możliwość zapisu plików cookies

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem.

2.2 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym bez rejestracji lub po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.

2.3 Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

2.4 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi-Prowadzenie Konta Klienta.

2.5 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę.

2.6 Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.7 Złożenie zamówienia przez Klienta jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

2.8 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail Klienta oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail-zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.9 Ceny Towarów prezentowane na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są widoczne w trakcie składania Zamówienia i potwierdzone w podsumowaniu zamówienia.

2.10 Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca dla stron umowy w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3.SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

• płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

• płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy-realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania płatności.

• Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Shoper.pl

• Możliwe sposoby płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard.


Obsługę płatności elektronicznych prowadzi serwis Shoper.pl

4. D0STAWA TOWARÓW

4.1 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.2 W przypadku przesyłek o dużych gabarytach o wadze przekraczającej 30 kg Dostawca nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki. Po uzgodnieniu przez strony istnieje możliwość wykonania Dostawy wraz z usługą wnoszenia. Usługa wnoszenia jest dodatkowo płatna i uzgadniana z Kupującym. W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie w Biurze Obsługi Klienta.

4.2.1 Dostawy zakupionych towarów realizowane w ramach transportu dedykowanego (nie dotyczy dostaw kurierskich do 25 kg)realizujemy do granicy posesji.Chyba ,że strony uzgodniły to inaczej.

Dostawca odpowiada za towar wyłącznie do granicy posesji Odbiorcy.

Rozładunek i wnoszenie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego-Odbiorcy.

 4.3 W przypadku trudności z dojazdem lub wniesieniem przesyłki klient powinien powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie podczas uzgadniania warunków dostawy.

4.4 Sprzedawca informuje na Stronie Internetowej Sklepu o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4.5 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając termin i koszt Dostawy.

4.6 Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy. W innym przypadku nie przysługuje mu reklamacja z tytułu uszkodzenia przesyłki. W razie stwierdzenia usterki lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu uszkodzeń.

4.7 Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Adres odbioru osobistego podano w Regulaminie.

4.8 Sprzedawca dołącza do przesyłki lub przesyła paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

4.9 W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, koszt ponownej dostawy ponosi Kupujący.

4.10 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponowny termin i koszt Dostawy.

4.11 W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie ,Sprzedawca wyznacza dodatkowy termin płatności.

4.12 W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w dodatkowym terminie,Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

5.GWARANCJE I REKLAMACJE

KAŻDY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA TOWARU W OBECNOŚCI DOSTAWCY.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru musi być wykonany protokół szkody w przeciwnym razie nie ma możliowści reklamacji ze względu na powstałe szkody.

 5.1 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są roczną lub dwuletnią gwarancją producenta.

5.2 Reklamacja powinna być skierowana w formie pisemnej na adres Sprzedającego: sklep@wawadizajn.pl

5.3 W przypadku stwierdzenia wad produktu należy wypełnić formularz reklamacyjny pobrany ze strony Sprzedawcy.

5.4 W formularzu reklamacyjnym powinny znaleźć się następujące informacje:

• dokładny opis oraz zdjęcia wadliwego towar pokazujące reklamowane fragmenty mebla oraz cały przedmiot ,a także zdjęcia opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone

• przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki wymagany jest skan protokołu szkody, który został spisany w obecności Dostawcy.

 • informację na temat oczekiwanej formy załatwienia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni i zaproponuje metodę załatwienia reklamacji.

W terminie 14 dni Sprzedawca rozpatrzy jedynie zasadność reklamacji.

Czas oraz forma usunięcia reklamacji zależy od rodzaju wady i producenta .

Może wynosić od 2 do 12 tygodni.

5.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:


Sprzedajemy towary o różnych gabarytach i dlatego wysyłane są do klientów z różnych magazynów.

Prosimy każdorazowo o kontakt w celu uzgodnienia adresu do zwrotu towaru.

5.6 W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Na przesyłce należy wpisać nr zlecenia i opisać jako -Reklamacja.

5.7 W przypadku uznania reklamacji produkt w pierwszej kolejności zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. W pozostałych sytuacjach Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy.

5.8 Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Jeżeli produkty wykorzystywane są komercyjnie producent może odmówić przyjęcia reklamacji.

5.9 Kolory produktów prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Wynika to często z ustawień monitora oraz użytego oświetlenia produktów podczas sesji zdjęciowych. Dlatego nie uznajemy za wadę produktu nieznacznych różnic w kolorach nawierzchni i materiałów obiciowych.

5.10 Sprzedający wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów:

instytucja do pozasądowego rozwiązywania sporów:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show

 

6. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.

6.2 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu na adres  poczty elektronicznej :sklep@wawadizajn.pl lub pocztą tradycyjną.

6.3 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6.4 Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu-dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.5 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

6.6 W wypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi pełne koszty zwrotu Towaru.

6.7 Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać zwrócony zwykłą przesyłką pocztową Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu zakupionych produktów.

6.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem wadliwego używania przedmiotów.

6.9 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że uzgodniono inaczej.

6.10 Zwrot płatności na rzecz Konsumenta następuje po dostarczeniu towaru do magazynu Sprzedawcy i sprawdzeniu stanu zwróconych produktów i opakowań.

6.11 Towary uszkodzone lub bez oryginalnego opakowania nie będą przyjmowane w ramach odstąpienia od umowy w myśl ustawy z dn. 30.05.2014.

6.12 Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.

6.13 Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

6.14 Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta lub służące zaspokojeniu indywidualnych wymagań nie podlegają zwrotowi.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji-jest Sprzedawca.

7.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

7.3 Sprzedawca-Administrator zapewnia Klientowi dostęp do treści Danych Osobowych oraz ich poprawienia i aktualizacji.

7.4 Sprzedawca-Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia Danych Osobowych danego Użytkownika na jego żądanie, na podstawie przepisów obowiązującego prawa

 7.5 Sprzedawca-Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin Sklepu. Dane użytkownika mogą być przechowywane do momentu wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.6 Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich

przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7.7 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w ramach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

• W przypadku powstania sporu w ramach zawartej Umowy sprzedaży, strony podejmą starania rozwiązania sprawy polubownie.

• Wszelkie nieuregulowane spory rozstrzygane będą są przez Polskie Sądy Powszechne.

• Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

• Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2016

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl